VERNOSTNÝ PROGRAM

Bodový systém na predajné položky
alebo percentuálny zľavový systém
na predajné položky alebo celkovú
hodnotu pokladničného dokladu.

MODUL PONÚKA

BODOVÝ SYSTÉM

je to pomerný systém, kde sa nastavuje počet bodov, ktoré zákazník získa pri nákupe jednotlivých predajných položiek. Nazbierané body je možné následne uplatniť pri ďalšom nákupe.

ZĽAVOVÝ SYSTÉM

ide o fixnú zľavu, ktorú možno nadefinovať pre jednotlivé predajné položky alebo na celkovú hodnotu pokladničného dokladu.

KREDITNÝ SYSTÉM

spočíva v tom, že na vernostnú kartu alebo RFID čip si zákazník zakúpi určitú výšku kreditu, ktorým následne platí za nákup tovaru alebo služieb.