SKLAD
STORE MANAGER

Komplexný systém pre vedenie skladu a skladových zásob vnesie poriadok do vášho skladu pomocou nášho skladového systému, ktorý je určený pre reštaurácie a dokáže komplexne zastrešiť všetky procesy prebiehajúce v gastronomických prevádzkach.

PREHĽAD

prehľad skladu podľa skupín, stredísk alebo receptúr

MONITORING

monitoring tovarov a ich pohyb na sklade, nákup a príjem jednotlivých dodávateľov a dodávateľských cien

INVENTÚRA

vytváranie inventúrnych zoznamov a inventúr za ľubovoľné časové obdobie a sledovanie rozdielov na sklade

EVIDENCIA

sledovanie presunov na skladoch, zjednodušenie a urýchlenie časovo náročnej a neprehľadnej evidencie

ODPISY ZO SKLADU

odpis tovaru po záruke alebo inak znehodnoteného tovaru

EVIDENCIA ALKOHOLU

inventúra destilátov a generovanie colného reportu