MALÁ KAVIAREŇ

jednoduché a lacné riešenie

POS SYSTÉM

POS systém s fiškálnym modulom

JEDNODUCHOSŤ

jednoduché intuitívne ovládanie

MODERNÝ VZHĽAD

moderný vzhľad aplikácie, s ktorým bude radosť pracovať

PREHĽAD

prehľad o vašej kaviarni zabezpečia online reporty

REŠTAURÁCIA

pre potreby väčších podnikov

POS SYSTÉM

POS systém, skladové hospodárstvo a dochádzka

PREHĽADNOSŤ

prehľad o tržbách, nákladoch a ľudoch na prevádzke

CLOUD REPORTING

pomocou cloudových služieb budete môct riadiť a kontrolovať prevádzku na diaľku

PREHĽAD

naše reporty vám dajú kompexný obraz o tom čo sa deje vo vašej reštaurácií.

VEĽKÁ REŠTAURÁCIA

obsluha viacerých pokladníc

POS SYSTÉM

poskytuje možnosť konfigurácie viacerých predajných miest a skladov

JEDNODUCHOSŤ

jednoduché intuitívne ovládanie

MODERNÝ VZHĽAD

moderný vzhľad aplikácie, s ktorým bude radosť pracovať

PREHĽAD

zlúčenie informácii z predajných miest do jednoduchého a prehľadného reportingu