REPORT

Aplikácia mení dáta o vašej prevádzke
na plnohodnotné informácie,
ktoré sú prístupné online.

PREHĽAD

stručný prehľad, kde vidieť celkové tržby, tržby podľa skupín a platidiel, storná, obrátkovosť, počet hostí a iné

KOMPLEXNOSŤ

komplexný mesačný výkaz skladu, automatické sledovanie nákupných cien a história tovarov

COLNÝ REPORT

jednoduché vygenerovanie colného reportu za ľubovolné obdobie

MONITORING

prehľad odpisov zo skladu a sledovanie tovarov stojacich na sklade

PLU REPORT

denný a mesačný PLU report

VÝKAZY

denný komplexný výkaz prevádzky, predaj za hodinu, za zamestnanca, za stredisko a za skupiny tovarov

TRŽBY

tržby za dané obdobie, rozdelenie podľa platidiel, počet transakcií a ich priemerná hodnota

CLOUD REPORTING

aktuálny prístup k prehľadom o vašej reštaurácii kdekoľvek a kedykoľvek

EXPORT

export do Excelu a PDF