PODPORA

Našim klientom poskytujeme spoplatnenú technickú podporu na báze mesačného paušálu.
Konkrétne služby v rámci mesačného paušálu sa dojednávajú podľa rozsahu inštalácie a požiadavky na časovú dostupnosť nášho technika.