KITCHEN DISPLAY

Aplikácia pre profesionálnu kuchyňu.
Systém, ktorý  zobrazuje objednávky na
monitore v kuchyni a ráta čas, za ktorý
sú jednotlivé objednávky vybavené.