DOCHÁDZKA

PIN kód, magnetická karta, biometrický prístup

MODUL PONÚKA

PREHĽAD

údaje o vašich zamestnancoch, a to nielen koľko času trávia v práci, ale aj ako efektívni sú počas výkonu práce

KONTROLA NÁKLADOV

kontrola nákladov práce jednotlivých zamestnancov na prevádzke

JEDNODUCHOSŤ

jednoduchý rýchly vstup do systému bez hesla

PRÁVOMOCI

minimalizácia šance na zneužitie právomoci ako napr. nepovolené zľavy

KONTROLA ZAMESTANCOV

kontrola zamestnancov a eliminácia krádeží na prevádzke

ZODPOVEDNOSŤ

zabezpečenie zodpovednosti za jednotlivé operácie