DOCHÁDZKA

PIN kód, magnetická karta, biometrický prístup

MODUL PONÚKA

PREHĽAD

údaje o vašich zamestnancoch, a to nielen koľko času trávia v práci, ale aj ako efektívni sú počas výkonu práce

KONTROLA NÁKLADOV

kontrola nákladov práce jednotlivých zamestnancov na prevádzke

JEDNODUCHOSŤ

jednoduchý rýchly vstup do systému bez hesla

PRÁVOMOCI

minimalizácia šance na zneužitie právomoci ako napr. nepovolené zľavy

KONTROLA ZAMESTANCOV

kontrola zamestnancov a eliminácia krádeží na prevádzke

ZODPOVEDNOSŤ

zabezpečenie zodpovednosti za jednotlivé operácie

KONIEC PODVODNÝM PRAKTIKÁM

Poznáte dobre ten problém. Zamestnanci robia svoju prácu, keď je šéf prítomný. Ale čo sa stane, keď ich nemôže kontrolovať po celý čas? Časté sú podvodné praktiky ako poskytovanie jedla priateľom a iným neoprávneným osobám so zľavou.

 

Spolupracovníci si robia príchody jeden za druhého, čím stúpajú mzdové náklady. Zákazníci čakajú v dlhých radoch, zatiaľ čo zamestnanci hľadajú správne heslo na začiatku zmeny.
Dochádzkový systém je súčasťou pokladničného systému BlackSheep.